Deu Senyals de l’Alzheimer

  1. Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana.
  2. Dificultat per planificar o resoldre problemes.
  3. Dificultat per desenvolupar tasques habituals.
  4. Desorientació en temps o lloc
  5. Dificultat per comprendre imatges visuals i la relació d’uns objectes amb altres
  6. Problemes amb l’ús de la parla o l’escriptura.
  7. Col·locació d’objectes fora del seu lloc habitual.
  8. Disminució o falta de coherència en el raonament.
  9. Pèrdua d’iniciativa a la feina o en activitats socials.
  10. Canvis d’humor o en la personalitat.
top