RECONEIXEMENT D’AFMADO PER PART DE LA GENERALITAT

Des de fa pocs dies tenim notificació de la Generalitat de Catalunya
comunicant l’aprovació dels estatuts i la inclusió de AFMADO en el registre de Associacions i Fundacions.
L’aprovació dels estatuts dona empara legal tant a la denominació de l’associació;
Associació
de Familiars i Malalts d’Alzheimer d’Osona (AFMADO)
com als seus
objectius, forma d’actuació, àmbit territorial, etc. Aquest reconeixement, necessari
per tal de acabar de constituir legalment la nostre Associació, ens permetrà
poder contractar serveis a nom de AFMADO,
signar convenis i acords amb d’altres entitats i organismes, contractar els
serveis de professionals, accedir a ajuts i subvencions per tal de finançar els
programes i accions que tenim previstes, etc. En definitiva, a partir d’ara podrem
funcionar de ple dret com a entitat.
Esperem que, aquest nou pas de AFMADO,
representi també una millora en el servei d’acompanyament a las famílies i als
malalts que vol donar AFMADO.
La nostre convicció és d’anar progressant amb passos ferms, encara que
lents i d’acord a la disponibilitats i capacitats de les persones que formem AFMADO.

Enhorabona a tots per aquest nou pas.
top