Conveni especial per cuidadors no professionals de persones en situació de dependència RD 615/2007

Nota informativa de CEAFA: Abonament de cotització a la seguretat social de cuidadors/es no professionals S’ha aprovat el Real Decreto-Ley 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i en el que es reconeix el dret per part dels cuidadors/es no professionals […]

Llegeix més

top