Conveni especial per cuidadors no professionals de persones en situació de dependència RD 615/2007

Nota informativa de CEAFA: Abonament de cotització a la seguretat social de cuidadors/es no professionals
S’ha aprovat el Real Decreto-Ley 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i en el que es reconeix el dret per part dels cuidadors/es no professionals d’una persones depenent que tingui reconeguda una prestació per dependència (conforme l’article 18 de la Ley 39/2006) a sol•licitar a la Administración General del Estado l’abonament de la seva cotització a la seguretat social.
Adjuntem el link amb el model d’autorització a complimentar per sol•licitar aquest conveni especial:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10555/51635#51636

Tags

top