Actualització i recomanacions des de la SASiP

Benvolgudes, benvolguts,

Des de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del
Departament de Salut ens tornem a posar en contacte amb vosaltres atesa
l’actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19,
declarada com a pandèmia per part de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS).

Com ja us hem comunicat anteriorment, des del Govern de la Generalitat i
concretament des del Departament de Salut s’han adoptat diverses mesures
de caràcter assistencial, pressupostari, fiscal i de contractació
pública entre d’altres, d’acord amb les necessitats i les previsions de
cada moment.

En aquest sentit, volem recordar-vos les recomanacions següents:

1. Estem davant d’una situació d’alerta sanitària en constant
evolució, i per aquest motiu és molt important que la ciutadania
disposi d’informació actualitzada i fiable, com també sobre què cal
fer en el cas que es tinguin sospites d’afectació per coronavirus.

2. Disposeu d’informació actualitzada al Canal Salut [1], on podreu
accedir a explicacions breus i entenedores sobre el coronavirus i la
situació actual.

3. També hi ha disponible informació per a professionals [2] del
Sistema de Salut de Catalunya, útil per conèixer i aplicar, en la
mesura de les seves possibilitats, a tots aquells col·lectius que
estiguin prestant algun tipus de cura o acompanyament a persones amb
problemes de salut.

4. La participació de tota la ciutadania és fonamental per superar la
crisi. El confinament de tota la població, tret de situacions
justificades, és clau per a evitar la propagació de la malaltia i el
col·lapse del sistema sanitari. Campanyes com el #JoActuo tenen com a
objectiu promoure aquest confinament a casa com a mesura necessària per
a superar la situació en que ens trobem.

5. Cal que tota la ciutadania i especialment, les persones amb algun
problema de salut previ, les persones que en tenen cura i el
col·lectius amb condicions de vulnerabilitat, coneguin, apliquin i
extremin les precaucions i recomanacions, donant molta importància a
les mesures d’higiene.

6. De cara a assegurar l’actualitat, la veracitat i la fiabilitat de la
informació rebuda amb relació a la COVID-19 i a la situació actual,
cal assegurar-se que la font de procedència sigui algun dels canals
oficials de la Generalitat de Catalunya i del propi Departament de
Salut, com ara Twitter (@salutcat), el canal @salutcat de Telegram, o el
web canalsalut.gencat.cat ), així com també les accions comunicatives
emeses per les autoritats sanitàries.

Tags

top