Comunicació COVI19 des de SASiP

Atesa l’actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19,
declarada com a pandèmia per part de l’OMS, el Govern de la Generalitat
i les autoritats competents a Catalunya, en el marc del PROCICAT, han
adoptat diverses mesures de caràcter assistencial, pressupostari,
fiscal i de contractació pública per pal·liar-ne els efectes, en
funció de les necessitats i de les previsions de cada moment. Aquestes
mesures han anat adreçades, d’una banda, a la prevenció i el control
de la infecció i, d’altra banda, a donar resposta a determinades
necessitats socials.

El Departament de Salut, en el marc de la resposta a l’epidèmia del
SARS-CoV-2 a Catalunya, i amb la finalitat de protegir la salut i la
seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i fer
més robust el Sistema de Salut de Catalunya, insisteix en que:

1.- Estem davant d’una situació d’alerta sanitària en constant
evolució, i per aquest motiu és molt important que la ciutadania
disposi d’informació actualitzada i fiable (què és, com es contrau el
virus, quins són els seus símptomes, com es pot prevenir, què vol dir
l’aïllament domiciliari, etc.), com també què cal fer en el cas que
es tinguin sospites de coronavirus.

2.- Disposeu d’aquesta informació al Canal Salut [1], on podreu accedir
a explicacions breus i entenedores sobre el coronavirus i la situació
actual.

3.- També hi ha disponible informació per a professionals [2] del
Sistema de Salut de Catalunya, útil per conèixer i aplicar, en la
mesura de les seves possibilitats, a tots aquells col·lectius que
estiguin prestant algun tipus de cura o acompanyament a persones amb
problemes de salut.

4.- El confinament de tota la població, tret de situacions en les que
es justifiqui, és una mesura clau per a evitar la propagació de la
malaltia i el col·lapse del sistema sanitari. Campanyes com el #JoActuo
tenen com a objectiu promoure aquest confinament a casa com a mesura
necessària per a superar la situació en la que ens trobem.

5.- Cal que tota la ciutadania, especialment les persones que es troben
en situació de vulnerabilitat, segueixi les recomanacions i prengui les
mesures per evitar la propagació del COVID-19 de forma generalitzada
seguint les indicacions del Departament de Salut i altres autoritats
sanitàries.

6.- Pel que fa a les persones i col·lectius amb condicions de
vulnerabilitat, persones amb algun problema de salut previ i les
persones que en tenen cura, es recomana que coneguin, apliquin i
extremin les precaucions i recomanacions, donant molta importància a
les mesures d’higiene.

7.- Per tot l’exposat, el Departament de Salut vol recordar que, de cara
a assegurar l’actualitat, la veracitat i la fiabilitat de la informació
rebuda en relació al COVID-19 i a la situació actual, cal certificar
que la seva font de procedència sigui algun dels canals oficials del
propi Departament de Salut.

Finalment, us recordem que cal seguir les actualitzacions sobre l’estat
de la situació a Catalunya a través dels diversos canals del
Departament de Salut i de la Generalitat de Catalunya, com ara les
xarxes socials com Twitter (@salutcat) i el canal @salutcat de Telegram,
com també les accions comunicatives emeses per les autoritats
sanitàries.

 

Tags

top