CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA

Des d’aquesta setmana AFMADO forma part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
Aquest pas és un més dels que fa la nostre associació amb els objectius que té marcats en els seus valors fundacionals. QUI SOM

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és un òrgan consultiu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es va crear l’octubre de 2012 amb els objectius de:
– Compartir amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut de responsabilitat pública.
– Vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut.
–  Facilitar la participació de les associacions de pacients del sistema català de salut de responsabilitat pública en el procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions.
– Proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària.
– Atendre les peticions d’assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través de la Secretaria General.
– Proposar la creació de consells tècnics de pacients de diferents patologies o àrees específiques
top