CONTINUEM AMB EL GRUP DE SUPORT A CUIDADORS NO PROFESSIONALS

El passat
gener va començar la segona edició del “Grup de suport a cuidadors no professionals”
que organitzem des de AFMADO.

Les reunions
tenen lloc amb una periodicitat mensual i durant aquestes primeres sessions s’ha
reflexionat sobre el concepte de cuidar al nostre familiar sense descuidar-nos
i hem conegut una mica més les demències, i en especial la demència tipus
Alzheimer, a mans del Dr. Francesc Escabia, metge geriatre i col·laborador de
AFMADO.
La participació
està sent molt constant i de les 12 persones inscrites, gairebé la totalitat
han assistit a les reunions amb una participació important i profitosa per ells
mateixos.
Volem
destacar que l’organització d’aquesta edició del Grup de Suport s’ha fet en
col·laboració amb l’Hospital Sant Jaume de Manlleu que ha fet possible que els professionals
del propi centre i els de AFMADO preparessin conjuntament les temàtiques. També
un fet important que volem destacar és la cessió per part del centre dels
espais i equipaments on es porten a terme les trobades.  

Per últim
volem agrair la participació activa de tothom i especialment la dedicació dels
professionals que voluntàriament participen en les diverses sessions.

Tags

top