Informació interès COVID-19

Des de la FAFAC ens comparteixen el següent enllaç on hi trobareu la circular núm. 23 de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social on hi ha diverses informacions que poden ser del vostre interès
amb relació amb el coronavirus

https://mailchi.mp/5014bb5240f2/circular-23-coronavirus-al-tercer-sector-social?e=30ed0fc6d7

Tags

top