La comptabilitat de les Associacions, espantada sense conseqüències.

Fa
uns mesos la gran majoria d’associacions i entitats sens ànim de lucre, vam
tenir un ensurt força important pel tema del canvi de normativa que ens obligava
a majors controls comptables i fiscals. Aquest canvi repercutia directament
en un augment de despesa que feia inviable moltes de les nostres associacions. Us fem cinc cèntims de tal i com ho veiem des de
AFMADO.


Declaració
de impost de societats.
Les Associacions sense afany de lucre (que
no tenen com objectiu fer diners) tenen un tractament fiscal diferenciat,
segons les seves característiques.
La
legislació actualment en vigor (rdl 4/2004) obliga a totes les empreses i
associacions a presentar la declaració de Impost de Societats. Fa uns mesos vam
rebre una nota del Ministeri (rebuda el 27/02/2015) que diu que “los colectivos de menor entidad” no han
de presentar la dita declaració. Per ser un “colectivo de menor entidad” cal
que:
–      
els ingressos totals no superin els
50.000€/any
–      
les rendes “no exemptes” no superin
2.000€/any
–      
totes les rendes no exemptes estiguin
sotmeses a retenció.
En
el nostre cas no tenim rendes de cap mena i els nostres ingressos no arriben ni
de lluny al límit fixat. Per tant:
NO
TENIM QUE FER CAP DECLARACIÓ DE IMPOST DE SOCIETATS.
Declaració
347 (operacions amb terceres persones).
La hem de fer sempre que les
operacions amb terceres persones superin els 3.000€/any. En el nostre cas les
operacions es refereixen principalment a subvencions, però la norma contempla
tota mena d’operacions, subministraments, regals o el que sigui.
Activitats econòmiques.
Les
activitats econòmiques que faci
l’Associació i que estiguin fora del seu objecte estatutari, ha de pagar IVA.
Això vol dir una rifa, una quina o una venda de calendaris. Per tal que això no
sigui considerat una activitat econòmica cal que no es venguin números de la
rifa, tiquets o el que sigui, sinó que s’acceptin donatius.
La
comptabilitat per partida doble
. S’hauria de dur segons els models oficial
i per partida doble. Això no es necessari ni urgent, però es recomanable per.
–      
prevenir el cas que algú ens doni una
subvenció (!!)
–      
conèixer d’una forma clara quin es el nostre
patrimoni
–      
portar un control de pagament i cobraments
que pugui resistir qualsevol inspecció.
–      
donar una informació amb cara i ulls si cal.
   Jordi Monteys

Tresorer de
AFMADO

Tags

top