Pla per al suport emocional i la gestió de l’estrès

Des de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació es posen
en contacte amb nosaltres per comunicar-nos la iniciativa del
Departament de Salut de crear un Pla per al suport emocional i la
gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de
pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de
pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19.
Aquest Pla proposa garantir la comunicació, informació i contacte amb
familiars de pacients hospitalitzats i el suport a la salut emocional
del conjunt de la ciutadania i es desenvolupa a través de la
Instrucció 3/2020 del Servei Català de la Salut, a la qual podreu
accedir mitjançant l’enllaç següent:

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4822

El projecte, que ha estat elaborat amb la participació dels centres,
té com a objectiu coordinar i desplegar les accions de forma equitativa
per tot el territori, i promou la creació d’una Comissió de salut
emocional, apoderament i acompanyament de la ciutadania, amb la qual
s’impulsaran accions de seguiment psicològic, sanitari, assistencial
i comunicatiu de les persones afectades per la pandèmia i de familiars
que han perdut a algú. Aquesta comissió estarà integrada per
diferents entitats, com ara, el Pla director de salut mental i
addiccions, la xarxa de salut mental del SISCAT, la Comissió de
Bioètica de Salut, l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut,
diversos col·legis professionals, el Servei Català de la Salut, el
Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya i el Consell Consultiu
de Pacients de Catalunya, entre altres agents.

Tags

top